Panimula sa Isang Lumang Pelikula

Ipagpalagay na nating Hindi mo ako kilala Malimit akong nakatambay Sa isang magarang pader ng Isang unibersidad. Naka-itallics. Nagmumura. Censored Na parang pelikula ni Ozawa. Ipagpalagay nating okupado na ang iyong pag-iisip nina Zaide, Bob Ong, EL James, atbp. Maaaring ipagpalagay natin ang lahat ng Nais kong iyong ipagpalagay mula sa mumunting kuwardenong nakaipit sa…