I’m Back With ‘The Walking Dead”

I admit it. I’m a fan of the series. We’ll after the last few week’s announcement of its return on AMC and season 3 finale episode. I was like living in a stone when I learned that it’s the season 5 already. Where was I? I was nailed at Season 3’s episode 11 and still…

Bukang-Liwayway

Naiisip kita sa tuwing ganitong oras.Gising at parang naging tanawin na sa isang magandang pinta. Ano nga ba ang pandama ng gumigising mag-isa at nararamdaman ang nuot ng lamig? Ano nga ba ang kahulugan ng lungkot? Ang kalungkutan ba’y ang pag-iisa o katotohanan din ang kabaligtaran? Sa tingin ko malayo pa sa iyong tingin ang…